CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ VÀ XÂY DỰNG VITECH

Hướng dẫn chi tiết các thủ tục hồ sơ pháp lý xây dựng mới nhất. Các quy định khi xin cấp giấy phép xây dựng, kế hoạch khởi công, hoàn công nhà ở.

0972870797